Menü

Adatvédelmi nyilatkozat

Kérjük, hogy Weboldalunk használata előtt figyelmesen olvassa végig a Jogi Nyilatkozatot, valamint a jelen Adatvédelmi tájékoztatót. Amennyiben kérdése, észrevétele merül fel, kérjük, forduljon az adatkezelőhöz az alábbi elérhetőségek valamelyikén:

Az adatkezelő adatai, elérhetősége

 
Név: Alpine Tours Kft.

Székhely: 1052 Budapest, Petőfi tér 3.

Cégjegyzékszám: 01-09-674773

Adószám: 11753654-2-41

Belső adatvédelmi felelős elérhetősége: ski@alpinetous.hu

A www.alpinetours.hu domain alatti weboldalon (”Weboldal”) a Weboldalra látogató felhasználók (”Felhasználó”) regisztrálhatnak annak érdekében, hogy a Weboldal szolgáltatásait igénybe vegyék.

A Weboldal üzemeltetője a Alpine Tours Kft. (székhely: Budapest, 1052 Petőfi tér 3., cégjegyzékszám: 01-09-674773  adószám: 11753654-2-41  (”Üzemeltető”).

A megadott személyes adatok kezelője a Alpine Tours Kft. (”Adatkezelő”), az adatok feldolgozását az Adatkezelő megbízásából eljáró üzemeltető Tárhelypark Kft., mint adatfeldolgozó végzi.

A Felhasználók a Weboldalon kétféleképpen adhatnak meg magukról információkat, adatokat. Az egyik a Weboldal használatával összefüggésben az Üzemeltető részére, a Weboldalra látogatással, annak használatával kapcsolatban rendelkezésre bocsátott információk (lásd II. rész), valamint az ajánlatkérés és hírlevélre feliratkozás során a Felhasználó által kifejezetten megadott személyes adatok (lásd I. rész).

I. Regisztrált Felhasználók által megadott adatok kezelése

 
1.) Milyen adatokat kérünk be a regisztrációs felületen?

A Felhasználóknak bizonyos szolgáltatások (pl. online ajánlatkérés) igénybevételéhez meg kell adniuk adataikat a weboldalon:

teljes név,

e-mail cím

lakóhely vagy tartózkodási hely szerinti magyarországi megye;

jelszó;

opcionálisan megadható adatok: telefonszám, lakcím

egyéb olyan információ, amelyet a Felhasználó a Weboldal különböző szolgáltatásainak használata során ad meg (pl. weboldalon történő ajánlatkérés);

Felhasználóval a Weboldal használattal/regisztrációval kapcsolatban folytatott levelezés, kapcsolattartás tartalma;

A Weboldalra kizárólag 16. életévüket betöltött személyek regisztrálhatnak.

2.) Az adatkezelés célja és időtartama

Kapcsolattartás, amelynek elsődleges célja a Felhasználók megfelelő tájékoztatása, az esetlegesen felmerülő technikai problémák hatékony és gyors kezelése, rendszerüzenetek küldése a szolgáltatással összefüggésben;piackutatás, kérdőívek kitöltetése, fogyasztói felmérések.

Alpine Tours Kft. a személyes adatokat az adatkezelés céljának fennállása alatt, így elsősorban a Weboldalon történő regisztráció érvényessége alatt kezeli, illetve amíg a Felhasználó nem kéri az adatai törlését, illetve nem vonja vissza a hozzájárulását.

Adatkezelő felhívja a Felhasználók figyelmét arra, hogy a jelen adatvédelmi nyilatkozat elfogadása nem terjed ki a Weboldalon keresztül bonyolított promóciós nyereményjátékok kapcsán történő adatkezelésre. A nyereményjátékok kapcsán mindig külön adatkezelési hozzájárulás szükséges.

3.) A személyes adatok kezelésének jogalapja

Az Alpine Tours Kft. szolgáltatásainak igénybevételéhez szükséges adatkezelés önkéntes hozzájáruláson alapul.

A hozzájárulás történhet:

a www.alpinetours.hu oldalon regisztrációval,

nyereményjátékra feliratkozás alkalmával, amennyiben az erre vonatkozó mezőt az érintett kipipálja;

törvény felhatalmazása alapján, az abban meghatározott körben – helyi önkormányzat rendelete alapján.

Bizonyos esetekben a megadott adatok egy körének kezelését, tárolását, továbbítását jogszabályok teszik kötelezővé, amely tényről minden esetben külön értesítjük az érintetteket.

Felhívjuk a Alpine Tours Kft. részére adatközlő Felhasználók figyelmét, hogy kizárólag saját személyes adataikat adhatják meg a Weboldalon. Amennyiben nem saját személyes adataikat adják meg, az adatközlő kötelessége az érintett hozzájárulásának beszerzése.

4.) Kik ismerhetik meg a regisztrált adatokat?

A regisztrációs felületen megadott adatokat az Adatkezelő (Alpine Tours Kft.) rögzíti.

5.) A Felhasználó jogai a kezelt adataival kapcsolatban

Adatkezelő a Felhasználó kérésére tájékoztatást ad az általa kezelt személyes adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről. A tájékoztatás e-mailben kérhető az ski@alpinetours.hu e-mail címen. Adatkezelő a kérelem beérkezésétől számított legkésőbb 30 (harminc) munkanapon belül, írásban válaszol.

Felhasználó jogosult kérni a személyes adatai helyesbítését is (megjelölve a helyes adatokat) szintén az ski@alpinetours.hu e-mail címen. Adatkezelő a helyesbítést haladéktalanul elvégzi a nyilvántartásában, és ennek megtörténtéről írásban értesíti az érintettet.

Felhasználó a fentieken kívül bármikor kérheti az adatai törlését – részben vagy egészben – az ski@alpinetours.hu e-mail címén vagy postai úton a 1052 Budapest, Petőfi tér 3. postacímen ingyenesen, indokolás nélkül. Ezen kívül Felhasználó a részére címzett levélben megjelölt leiratkozó linkre kattintva is kérheti, hogy a jövőben Adatkezelő és partnerei ne keressék meg őt címzett reklámüzenetekkel. Adatkezelő a törlési kérelem kézhezvételét követően haladéktalanul gondoskodik az adatkezelés megszüntetéséről, és véglegesen törli a Felhasználót a nyilvántartásából, oly módon, hogy a visszavonó nyilatkozatot tevő személy egyértelműen azonosítható legyen, és mindezek megtörténtéről értesítést küld.

Ha a visszavonás kizárólag a direkt marketing célú adatkezelést (azaz a hírlevélre feliratkozást) érinti, akkor Adatkezelő csak a DM nyilvántartásból törli haladéktalanul az érintettet, egyebekben a Weboldal szolgáltatások nyújtása érdekében továbbiakban is jogosult kezelni a Felhasználó adatait.

Amennyiben Felhasználó a címzett reklámok fogadásához hozzájárult, bármikor jogosult kérni Adatkezelőtől, hogy részére Adatkezelő vagy partnerei a továbbiakban ne küldjenek címzett reklámüzenetet. A hozzájárulás bármikor ingyenesen, indokolás és korlátozás nélkül visszavonható az ski@alpinetours.hu e-mail címen, illetve a 1052 Budapest, Petőfi tér 3. címen.

Az adatok módosításához vagy törléséhez Adatkezelő – azonosítás céljából – jogosult személyes azonosításra alkalmas igazolást kérni, vagy kérheti azt, hogy a Felhasználó a regisztráció során rendelkezésére bocsátott e-mail címről kérje az adatmódosítást.

II. a weboldal használatával összefüggésben egyébként gyűjtött információk

 
 
1.) Milyen információkat gyűjtünk a Weboldal használatával összefüggésben?

Amennyiben a Felhasználó a Weboldalon nem regisztrál az I. részben írtak szerint (azaz kifejezetten nem ad meg saját magára vonatkozó adatot, információt) az Alpine Tours Kft. semmilyen, a Felhasználóra vonatkozó személyes adatot nem gyűjt vagy kezel olyan módon, amely alapján a Felhasználó személy szerint beazonosítható lenne.

A Weboldalra látogatással Ön hozzájárul ahhoz, hogy az Üzemeltető a jelen tájékoztatóban írt adatokat, információkat rögzítsen, valamint a rögzítéshez szükséges cookie-kat elhelyezzen.

Ilyen adatok a Felhasználó bejelentkező számítógépének azon adatai, amelyek a Weboldal használata során generálódnak, és, amelyeket az Üzemeltető rendszere a technikai folyamatok automatikus eredményeként rögzít. Az automatikusan rögzítésre kerülő adatokat a rendszer – a Felhasználó külön nyilatkozata vagy cselekménye nélkül – a Weboldalra látogatáskor, illetve kilépéskor automatikusan naplózza.

Ezen adatok egyéb személyes felhasználói adatokkal nem kerülnek összekapcsolásra, azaz a Felhasználó ezen adatok alapján nem beazonosítható. Az ilyen adatokhoz kizárólag az Üzemeltető fér hozzá. Ezen adatok különböző technológiák, így cookie-k, web beacon-ok és naplófájlok alkalmazásával gyűjthetők.

Az ilyen adatok a következő információkat tartalmazzák:

Cookie-k: a cookie-k rövid szöveg file-ok, amelyeket a weboldal küld a felhasználó számítógépének merevlemezére, és a használóra vonatkozó információkat tartalmaznak. Web beacon-ok (más néven GIF file, pixel vagy Internet tag): ezeket az adatokat az adott weboldalon tett látogatások nyomon követésére használja a weboldal, annak érdekében, hogy a felhasználók online mozgásával kapcsolatos általános információkat szerezzen a szolgáltató. Naplófájlok: az internetböngésző automatikusan továbbít bizonyos más adatokat is a weboldal felé, mint például a felhasználó számítógépének IP címe (pl. 110.256.55.01), a domain név, ahonnan a felhasználó a weboldalra látogatott, valamint a felhasználó által, a weboldalon belül meglátogatott aloldalak, a weboldalon megnézett tartalmak.

Üzemeltető – hasonlóan más internetes szolgáltatókhoz – kielemzi ezeket az adatokat, hogy meg tudja állapítani, melyek a Weboldal azon területei, amelyek népszerűbbek a többinél. Továbbá más nagyobb szolgáltatóhoz hasonlóan, ezeket az adatokat az üzemeltető arra is használja, hogy a weboldal-élményt a felhasználó igényei szerint is alakítsa.

2.) Hogyan használjuk ezeket az információkat?

A fent-említett technológiákkal gyűjtött adatok nem használhatók fel a Felhasználó azonosítására, és Üzemeltető, illetve Adatkezelő nem is kapcsolja össze ezen adatokat semmilyen egyéb, esetlegesen azonosításra alkalmas adattal.

Az ilyen adatok felhasználásának elsődleges célja, hogy Üzemeltető a Weboldalt megfelelően működtetni tudja, amelyhez szükséges különösen a Weboldalra látogatási adatok nyomon követése, és a Weboldal használattal kapcsolatos esetleges visszaélések kiszűrése. A jelen tájékoztatóban meghatározott adatokat egyebekben Üzemeltető az Ön személyes preferenciáinak (pl. legsűrűbben nézett tartalmak a Weboldalon), illetve jelszó megjegyzése céljából is felhasználhatja.

Üzemeltető a fentieken kívül felhasználhatja ezen információkat arra, hogy felhasználási tendenciákat elemezzen, illetve az Üzemeltető Weboldalának funkcióit javítsa, fejlessze, továbbá, hogy átfogó forgalmi adatokat szerezzen a Weboldal teljes használatról.

Üzemeltető felhasználhatja az így nyert információkat arra, hogy a Weboldal használatával kapcsolatban statisztikákat állítson fel, illetve elemezzen, valamint, hogy az ilyen azonosításra nem alkalmas statisztikai adatokat (pl.: látogatók, illetve regisztrálók száma, legnézettebb témakörök, illetve tartalmak) harmadik személynek, különösen Adatkezelő részére továbbítson, illetve összesítve, anonim módon nyilvánosságra hozzon.

3.) Milyen lehetőségei vannak? Cookie-k használata és kikapcsolása:

Amennyiben nem szeretné, hogy Üzemeltető a fentiekben írt információkat gyűjtsön az Ön Weboldal használatával összefüggésben, az internetböngésző beállításaiban részben vagy egészben kikapcsolhatja a cookie-k használatát, vagy egyébként módosíthatja a cookie üzenetek beállításait.

Ilyen esetben azonban elfogadja, hogy a Weboldalon megjelenített tartalmak nem válogatott módon kerülnek megjelenítésre az Ön preferenciái szerint, és a Weboldal felhasználó élményt sem tudja Üzemeltető ugyanolyan mértékben biztosítani.

Funkcionális cookie-k

Ezek a cookie-k növelik az oldal funkcionalitását azáltal, hogy néhány információt tárolnak az Ön beállításairól. Ilyen például a weboldal lehetséges nyelvi változatainak kezelése,

Analizáló cookie-k

Ezek a cookie-k segítenek bennünket abban, hogy értékeljük weboldalunk teljesítményét, fejlesszük a tapasztalatok alapján az Ön felhasználói élményét.

Harmadik félhez kapcsolódó cookie-k

Érdekességek, hasznos tartalmak és látványos videók is megjelenítésre kerülhetnek oldalainkon. Ezek jellemzően a Facebook és YouTube oldalaíról származnak. A weboldalba kerülő ilyen jellegű tartalmak tartalmazhatnak különböző cookie-kat harmadik féltől, teljesen azonos módon, mint amikor Ön a Facebook vagy Youtube videómegosztó oldalát látogatja vagy használja.

III.) Adatbiztonság

Alpine Tours Kft. kötelezi magát arra, hogy gondoskodik az adatok biztonságáról, megteszi továbbá azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek, illetőleg megakadályozza azok megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását. Kötelezi magát arra is, hogy minden olyan harmadik felet, akiknek az adatokat a Felhasználók hozzájárulása alapján továbbítja vagy átadja, felhívja, hogy eleget tegyenek az adatbiztonság követelményének.

Adatkezelő gondoskodik arról, hogy a kezelt adatokhoz illetéktelen személy ne férhessen hozzá, ne hozhassa nyilvánosságra, ne továbbíthassa, valamint azokat ne módosíthassa, törölhesse. A kezelt adatokat kizárólag Adatkezelő érintett alkalmazottai ismerhetik meg, azokat Adatkezelő harmadik, az adat megismerésére jogosultsággal nem rendelkező személynek nem adja át.

Adatkezelő megtesz minden tőle telhetőt annak érdekében, hogy az adatok véletlenül se sérüljenek, illetve semmisüljenek meg. A fenti kötelezettségvállalást Adatkezelő az adatkezelési tevékenységben részt vevő munkavállalói részére is előírja.

Adatkezelő semmilyen körülmények között nem gyűjt különleges adatokat, azaz olyan adatokat, amelyek faji eredetre, a nemzeti és etnikai kisebbséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra, a vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, az érdek-képviseleti szervezeti tagságra, az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre, a szexuális életre, valamint büntetett előéletre vonatkoznak.

Az a Felhasználó, aki úgy érzi, hogy megsértették a személyes adatok védelméhez való jogát az irányadó jogszabályok szerint jogorvoslattal élhet a hatáskörrel rendelkező szerveknél

Adatvédelmi hatósági eljárás:
Panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni:
Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
Telefon: 06.1.391.1400
Fax: 06.1.391.1410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
Honlap: http://www.naih.hu

Az Alpinetours honlapjának kapcsolati adatkezelése

A honlapon közzétett e-mail címekre írt levelek szintén e-mailben érkeznek a Alpine Tours postafiókjába.

A Alpine Tours tárhely-szolgáltatója a www.tarhelypark.hu

A Alpine Toursa beérkezett leveleket, a küldő nevével és e-mail címével, valamint más, önként megadott személyes adatával együtt, az ügy elintézésétől számított legfeljebb 1 év múlva elteltével törli.

Amennyiben a Alpine Tours tevékenységével kapcsolatban kérdése, problémája merül fel, a jelen Tájékoztatóban megadott elérhetőségeken léphet kapcsolatba a Felhasználó az adatkezelővel.

Jogorvoslati lehetőségek

Az érintett Felhasználó tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve – a kötelező adatkezelések kivételével – törlését vagy zárolását az adatfelvételénél jelzett módon, illetve az adatkezelő feltüntetett elérhetőségein.

Az érintett kérelmére az Alpine Tours tájékoztatást ad az általa kezelt, illetőleg az általa megbízott feldolgozó által feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá adattovábbítás esetén annak jogalapjáról és címzettjéről. Az adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 (harminc) napon belül (amennyiben más jogszabály erre rövidebb határidőt nem ír elő) közérthető formában – az érintett erre irányuló kérelmére írásban – adja meg a tájékoztatást. E tájékoztatás ingyenes, ha a tájékoztatást kérő a folyó évben azonos adatkörre vonatkozó tájékoztatási kérelmet az adatkezelőhöz még nem nyújtott be.

Az Alpine Tours a személyes adatot helyesbíti, ha az a valóságnak nem felel meg és a valóságnak megfelelő személyes adat a rendelkezésére áll. Az Alpine Tours zárolja a személyes adatot, ha az érintett ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené az érintett jogos érdekeit. A zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta.

IV.) Egyéb rendelkezések

Jelen Adatvédelmi nyilatkozatra a magyar jog, különösen az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezései az irányadóak.

Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy a jelen Adatvédelmi nyilatkozatot az érintettek előzetes értesítése mellett egyoldalúan, bármikor módosítsa.

Alpine Tours Kft.

Adatkezelő